Brangiai įsigytos palmės Dainos ir Antano Bosų kieme neišgyveno