Gražinai ir Antanui Juknevičiams priklausantis Dautarų dvaras

+14