5 eteriniai aliejai – namų švarai: natūralių valiklių receptai

Eterinis aliejus / Vida Press nuotr.
Eterinis aliejus / Vida Press nuotr.
Šaltinis: Žmonės
2016-04-06 14:58
AA

Preky­bos cen­tru­ose gausu namų švarin­imui ir kvėpin­imui skirtų priemonių, tačiau jų sudėtyje gal­ime rasti ne tik sin­te­tinių kvapų, bet ir chem­i­nių medži­agų, kurios gali sukelti alergi­jas ar kitaip neigia­mai paveikti mūsų orga­nizmą.

Todėl renkan­tis valymo priemones, svarbu atsižvel­gti ne vien į pro­dukto kainą ar pakuotę, bet ir į jo poveikį sveikatai. Beje, didžiąją dalį namų švarai palaikyti reikalingų priemonių su natūraliu aro­matu gal­ime pasigam­inti namuose.

Pasak aro­mat­er­api­jos ekspertės Rober­tos Bulotaitės, užuot namus švarinus chem­ini­ais preparatais, kurių aštrų kvapą jausime kone visą dieną, gal­ime pavasar­inį namų valymą paver­sti mal­o­niu užsiėmimu. Įlaši­nus keletą natūralių eterinių aliejų lašų į leng­vai namu­ose pagam­i­na­mas valymo priemones, dži­augsimės ir švara, ir natūralia gaiva.

Spe­cial­istė pabrėžia, kad ter­ap­inės klasės eteriniai alie­jai ne tik dez­in­fekuoja, naik­ina virusus, bak­ter­i­jas, valo patalpų orą, bet ir gerina mūsų nuotaiką.

roberta(1)

Natūralioms švarin­imo priemonėms pasigam­inti reikės: sodos, acto, druskos ir natūralių eterinių aliejų.

TAIP PAT SKAITYKITE: Patarimai, padėsiantys idealiai išblizginti langus

5 eteriniai alie­jai namų švarai ir gaivai

Cit­rina — tai yra vienas iš įvairi­a­pusiški­ausių eterinių aliejų, kuri­uos verta turėti savo namu­ose. Cit­rinų eteri­nis aliejus šalina nemalo­nius kva­pus, dezinfekuoja patal­pas, naik­ina bak­ter­i­jas, virusus, gry­be­lius. Gerina nuotaiką, stip­rina atmintį ir imuninę sis­temą. Puikiai šalina gumos, tepalo, klijų, riebalų dėmes.

roberta(1)

Arbatmedis aktyviai veikia visas tris mikrobų gru­pes: bak­ter­i­jas, virusus ir gry­be­lius. Veikia antiparaz­i­tiškai, priešuždegim­iškai. Gerina kvė­pavimo takų veiklą, namams suteikia švaros pojūtį.

Levanda visame pasaulyje pri­pažįs­tama kaip vienas uni­ver­sali­ausių augalų, iš kurio gam­i­na­mas eteri­nis aliejus. Levandų eteri­nis aliejus ne tik dez­in­fekuoja, naik­ina įvair­ius mikroor­ga­niz­mus, paraz­i­tus, veikia priešinfekciškai, antibak­ter­iškai, bet ir atpalaid­uoja, suhar­mo­nizuoja žmogaus emocinę būseną.

TAIP PAT SKAITYKITE: Eteriniai aliejai ir smegenų sutrikimai: ko mes nežinome?

Cit­rinžolė – švaros ir oro grynin­imo eteri­nis aliejus, tur­in­tis stiprų antivirus­inį, antibak­ter­inį, antiparaz­it­inį ir anti­navikinį poveikį. Stipriai veikia gry­be­lius (Salmonela, Candida).

Pušis – gaiv­inan­tis, suteikiantis entuzi­azmo ir žval­umo aro­matas, šalina nuo­vargį, stresą. Veikia anti­sep­tiškai, antiparaz­i­tiškai, dez­in­fekuo­jančiai, dezodor­uo­jančiai, bak­te­ri­cidiškai. Namu­ose jun­ta­mas pušų kva­pas padės atsi­palaid­uoti ir pasi­justi lyg miške.

Kaip nau­doti eterinius aliejus namų švarinimui?

roberta(1)

Leng­vai pagam­i­na­mas uni­ver­salus valik­lis

Reikės:

  • 4 lašų pasirinkto eterinio aliejaus,
  • 2 šaukš­tų sodos,
  • 1–2 šaukš­tų vandens.

Sumaišykite ir valykite met­alą, keramiką. Paviršius nepamiršite nuplauti. Univer­salus mišinys taip pat tiks šaldy­tuvo kva­pui pager­inti, indaplovei ar skalbinių kvėpinimui.

Natūralus oro gaiviklis

Reikės:

  • purški­amo 100 ml buteliuko,
  • van­dens,
  • 10 ml spir­ito,
  • jūsų mėgiamų eterinių aliejų.

100 ml buteliukui pakaks 20–40 eterinio alie­jaus lašų (cit­rusinių eterinių aliejų gal­ima lašinti dau­giau, aštres­nių reikės mažiau).

Svarbu: eterinius aliejus pirma laši­name į spir­itą ir tik po to pil­ame į buteliuką su van­de­niu. Prieš purkšdami supur­tykite. Šis oro gaiviklis tinka mažoms patalpoms, auto­mo­bilio salonui, yra puiki alter­natyva sin­te­tini­ams oro gaivikliams.

Taip pat skaitykite: Eterinių aliejų žinovė: kaip sustiprinti imunitetą ir dezinfekuoti namų orą. Aliejų mišinių receptai

Vonios paviršių (plytelių, vonios) valymui

Reikės:

  • 3 dalių sodos,
  • 1 dalies vandens.

Į pastą įlašinkite kelis lašelius cit­rinų eterinio aliejaus.

Grindų plovimui

Į dubenį su van­de­niu įpilkite nedidelę saują druskos, kuri­oje jau prieš tai ištirpinote 3–6 eterinio alie­jaus lašus. Grindų plovimui tinka arbatmedžio, levan­dos ar eukalipto eteri­nis aliejus.

Grindis gal­ima plauti ir švel­niu acto bei van­dens mišiniu. Actas turi kvapą, kuris dar ilgai išlieka patalpoje, todėl į valymo skystį įlašinkite keletą mėgiamo eterinio alie­jaus lašų. Eterinio alie­jaus kva­pas ne tik neu­tral­izuos acto aro­matą, bet ir dez­in­fekuos patalpą.

Langų valy­mui

Actas puikiai tinka ir stik­lini­ams pavirši­ams valyti – jie tampa skaidrūs ir blizgūs. Tereikia į van­denį įpilti šlakelį balto acto ir porą lašelių eterinio aliejaus. Jei norite gaivaus kvapo – įlašinkite keletą cit­ri­nų eterinio alie­jaus lašų. Cit­rina puikiai tinka riebalų valy­mui, ji naik­ina kli­jus, gumą ir netgi tepalą.

Kil­imų valyvui

Siur­bliams su van­de­niu nau­dokite sodos ir eterinio alie­jaus mišinį. Į žiup­snelį sodos įlašinkite 4–6 lašus norimo eterinio alie­jaus, prieš siur­biant įberkite į siur­blio vandenį.

Net jei namu­ose netu­rite sodos, eterinių aliejų galite įlašinti tiesiai į van­denį ir pamaišyti, kad jis bent šiek tiek pasiskirstytų van­denyje ir paskleistų puikų aromatą.

Medinių paviršių poliravimui

20 lašų cit­ri­nų eterinio alie­jaus sumaišykite su 6 šaukš­tais acto ir vienu arbatiniu šaukšteliu augalinio alie­jaus. Prieš nau­do­jant suplakite, purškite medinius paviršius ir poliruokite.

Gyvūnų švarai

roberta(1)

Jei aug­i­nate katę ar šunį, specifiniam kva­pui pašal­inti į siur­blį įlašinkite keletą lašelių cit­rinžolės arba arbatmedžio eterinio alie­jaus. Gyvūno guolį galite skalauti su van­dens ir cit­rinžolės eterinio alie­jaus mišiniu. Cit­rinžolė yra vienas pop­u­liari­ausių eterinių aliejų, kuris nau­do­ja­mas norint gyvūnus apsaugoti nuo alergijų, vabzdžių, blusų ar erkių. Cit­rinžolė teigia­mai veikia gyvūno emocinę būseną. Prau­sdami gyvūną įlašinkite keletą cit­rinžolės eterinio alie­jaus lašelių – kvepės ne tik gyvū­nai, bet ir namai.

TAIP PAT SKAITYKITE: Kaip išnaikinti kačių šlapimo kvapą namuose?

Gaiviam namų kvapui

Namų orą atgaiv­inti padės aro­mat­er­ap­inės lem­pos (difu­zo­riai). Jos ne tik saugiai paskirsto aro­ma­tus, bet ir jonizuoja bei drėk­ina namų orą. Jei elektrinių pri­etaisų nau­doti neketi­nate, ant nedeginto molio dirbinio užlašinkite keletą lašų eterinio alie­jaus. Kitas būdas: ant vatos diske­lio užlašinkite mėgiamo eterinio alie­jaus ir padėkite ant šilto (dėme­sio: ne karšto) radi­a­to­ri­aus. Norėdami ramiai išsimiegoti gaiv­ioje ir atpalaiduojančioje patalpoje, ant pagalvės užlašinkite 2–4 lašelius levan­dų eterinio aliejaus. Kvepės ne tik patalynė, bet ir visa patalpa.

Taip pat skaitykite: Pagalba nuo slogos: veiksmingi gėrimai ir eteriniai aliejai

Vertingi patari­mai:

Rinkitės tik natūralų eter­inį aliejų. Teigiamą eterinių aliejų poveikį pasieksite tik su natūraliu kvapu, todėl svarbu žinoti, kad įsigi­jote ter­ap­inės klasės (natūralų), o ne sin­tet­inį eter­inį aliejų. Kri­ter­i­jai, kaip pasirinkti terapinės klasės (natūralų) eter­inį aliejų – rinkitės tam­saus stiklo buteliuką (paprastai būna 5–15 ml tal­pos,), atsižvelkite į kainą (natūralūs eteriniai aliejai brangesni už sintetinius), ant etiketės neturėtų būti rašoma, jog negalima tepti ant odos (beveik visus koky­biškus eterinius aliejus gal­ima tiesio­giai tepti ant odos).

Maišykite sausus ingre­di­en­tus, o tik vėliau skieskite van­de­niu. Eterinius aliejus pirma maišykite sau­sai (pvz., su soda ar druska), o tik po to pilkite į van­denį. Taip eteri­nis aliejus skystyje pasiskirstys toly­giai ir neliks ant indo sienelių.

Mažiau yra geriau. Svarbu atminti, kad kvapo inten­syvu­mas turi būti subtilus, o ne erz­i­nan­tis. Nau­do­jant natūral­ius eterinius aliejus pakanka keleto lašų mal­o­niam aro­ma­tui išgauti, todėl būkite atidūs ir neperdozuokite.

Eksper­i­men­tuokite ir gaminkite savo mišinius. Užuot nau­doję vienos rūšies eterinius aliejus, galite juos maišyti ir atrasti savo šeimos mėgsta­mus derinius. Rekomen­duo­jame išbandyti pavasar­inės miško gaivos mišinį: eukalip­tas (2 lašeliai), cit­rina (6 laš.), pušis (2 laš.), cit­rinžolė (4 laš.) ir mir­tos (2 laš.) eterinių aliejų lašai bei vasaros dvelksmą: apelsi­nas (5 laš.), žalioji cit­rina (3 laš.), man­dari­nas (3 laš.), cit­rina (3 laš.), pipir­mėtė (4 laš.).