Adolfo Ramanausko-Vanago premija skirta Juozui Jakavoniui-Tigrui

Juozas Jakavonis-Tigras / Irmanti Gelūno nuotr.
Juozas Jakavonis-Tigras / Irmanti Gelūno nuotr.
Žmonės.lt, BNS
Šaltinis: BNS
2021-05-07 21:49
AA

Partizanų vado Adolfo Ramanausko–Vanago premija šiemet skirta partizanui Juozui Jakavoniui-Tigrui.

Ji bus įteikta gegužės 15 dieną, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės irvisuomenės vienybės dieną, Varėnoje, pranešė savivaldybė.

Juozas Jakavonis-Tigras tapo ketvirtuoju Varėnos savivaldybės įsteigtos premijos laureatu.

J.Jakavonis-Tigras, būdamas dvidešimties metų, 1945 metų rudenį kartu su kitais partizanais tėvų sodyboje Kasčiūnų kaime įrengė Merkio rinktinės partizanų štabo vadavietę. 1945–1946 metais drauge su Merkio rinktinės vadu A. Ramanausku-Vanagu joje kurį laiką slapstėsi bei dirbo Pietų Lietuvos partizanų vadas Juozas Vitkus-Kazimieraitis. Čia leistas partizanų laikraštis „Laisvės varpas“.

Juozas Jakavonis-Tigras / Irmanti Gelūno nuotr.

J.Jakavonis-Tigras ėjo štabo ryšininko pareigas.

A.Ramanausko-Vanago premija skiriama asmenims, labiausiai pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas, partizanų atminimo įamžinimą, patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą bei rėmimą.

Aktyvus partizaninis karas dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo vyko 1944–1953 metais. Su sovietų okupacija Lietuvoje pokario metais kovojo apie 50 tūkst. partizanų, per 20 tūkst. partizanų ir jų rėmėjų žuvo.