Čikagoje už nuopelnus Lietuvai Stanley Balzekas pagerbtas „Metų žmogaus“ apdovanojimu

Stanley Balzekas su Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorių tarybos nariais. Iš kairės: Rita Janz, Joseph Katauskas, Sigita Balzekas, Elli Katauskas, Stanley Balzekas III/ Karilės Vaitkutės nuotr.
Stanley Balzekas su Balzeko lietuvių kultūros muziejaus direktorių tarybos nariais. Iš kairės: Rita Janz, Joseph Katauskas, Sigita Balzekas, Elli Katauskas, Stanley Balzekas III/ Karilės Vaitkutės nuotr.
Karilė Vaitkutė, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Genealogijos skyriaus vedėja
Šaltinis: Žmonės
2019-10-14 21:44
AA

2019-ųjų spalio 11 d. Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje įvyko „Metų žmogaus“ pagerbimo pokylis. Tai – tradicinis pokylis, kuris muziejuje rengiamas jau 53-iąjį kartą.

Kasmet muziejaus direktorių taryba išrenka asmenį, nusipelniusį Lietuvai ir lietuvybei, aktyviai  propaguojantį lietuvių kultūrą ir istoriją Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitaip nusipelniusį Lietuvai. Šį kartą tokiu asmeniu buvo išrinktas pats Balzeko lietuvių kultūros muziejaus įkūrėjas ir prezidentas Stanley Balzekas. Pokylio data sutapo ir su garbingu jubiliejumi – spalio 8 d. Stanley Balzekui sukako 95-eri metai.

Kaip įprasta, pokylyje dalyvavo daug muziejaus veiklos rėmėjų, Stanley Balzeko šeimos nariai bei gausus būrys garbingų svečių. Jau penktą kartą iš eilės muziejaus „Metų žmogaus“ pokylyje lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas, kuris Stanley Balzekui įteikė LR Kultūros ministerijos apdovanojimą „Nešk savo šviesą ir tikėk“.

Stanley Balzekas su Karile Vaitkute ir George Washington universiteto finansų profesoriumi, Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos vado pavaduotoju prof. Robertu Savicku / Virginijos Petrauskienės nuotr.

Taip pat pokylyje dalyvavo LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, laikinai einanti generalinės konsulės Niujorke pareigas Gitana Skripkaitė, LR Seimo nariai Dr. Stasys Tumėnas ir Dr. Antanas Vinkus, buvęs LR ambasadorius JAV ir Meksikoje Žygimantas Pavilionis, LR garbės konsulė Ohajo valstijoje Ingrida Bublys, LR garbės konsulė Pensilvanijos valstijoje Krista Bard, JAV Lietuvių bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius ir vicepirmininkė Austėja Sruoga. Taip pat dalyvavo Ilinojaus demokratų partijos lyderis Michael Madigan, o video sveikinimą atsiuntė geras Stanley Balzeko bičiulis – JAV senatorius Richard Durbin.

JAV senatoriaus Richard Durbino video sveikinimas Stanley Balzekui/Karilės Vaitkutės ir Stanley Balzeko III nuotr.

Muziejaus įsteigtą „Metų žmogaus“ apdovanojimą įteikė Čikagoje gyvenantis gydytojas-neurologas ir menininkas Audrius V. Plioplys, kuris pats prieš keletą metų buvo išrinktas „Metų žmogumi“.

Tačiau labiausiai šių metų pokylis skyrėsi nuo tradicinių tuo, kad Stanley Balzekas buvo ne tik pagerbtas už nuopenus, bet ir legitimuotas kaip bajoras  – Lietuvos bajorų Gregaravičių palikuonis. Stanley Balzeko motina buvo Emilija Gregaravičiūtė, o jos tėvas – Julijonas Gregaravičius – dar 1895 metais buvo pripažintas Lietuvos bajoru. Stanley Balzekas ne tik buvo pripažintas bajoru ir priimtas į Lietuvos karališkąją bajorų sąjungą, bet už viso gyvenimo nuopelnus taip pat buvo apdovanotas šios organizacijos Garbės bajoro vardu.

Stanley Balzeko išventinimo į bajorus ceremonija/Stanley Balzeko III nuotr.

Pokylio metu buvo atlikta priėmimo į bajorų luomą ceremonija. Iš Virginijos valstijos atvykęs George Washington universiteto finansų profesorius ir Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos vado pavaduotojas prof. Robertas Savickas papasakojo apie Stanley Balzeko, Jr. herbo Liubich simboliką bei pasidalino mintimis apie šiuolaikinį bajorijos vaidmenį Lietuvos gyvenime. Po to buvo iškilmingai perskaityta bajoro priesaika bei atlikta įšventinimo ceremonija, kurios metu kardu paliesti Stanley Balzeko kairys  ir dešinys pečiai bei galva. Po šios ceremonijos Stanley Balzekas oficialiai tapo bajoru.

Pokylio metu svečiai vaišinosi tradiciniais istoriniais Lietuvos bajorų valgiais, o po oficialios dalies dar ilgai šokių aikštelėje sukosi poros.