Henrikas VIII: karalius mėlynbarzdis ir šešios krauju aplaistytos jo santuokos

Henrikas VIII, įkvėpęs Charles’io Perrault pasaką „Mėlynbarzdis“; sunku patikėti, bet kadaise jis buvo sportiškas ir romantiškas jaunikaitis, kūrė muziką, rašė eiles / Getty nuotrauka
Henrikas VIII, įkvėpęs Charles’io Perrault pasaką „Mėlynbarzdis“; sunku patikėti, bet kadaise jis buvo sportiškas ir romantiškas jaunikaitis, kūrė muziką, rašė eiles / Getty nuotrauka
Julė Šiurkutė
Šaltinis: Žmonės
2024-05-14 13:36
AA

Henrikas VIII (1491–1547) – bene vienintelis valdovas, kurį išgarsino ne darbai, o moterys ir dėl jų liejamas kraujas. Bet tai buvo ne meilės istorijos.

REFORMATORIUS. Jis atskyrė Anglikonų bažnyčią nuo Romos katalikų bažnyčios, pradėjo reformaciją. Pats tapo Dievo vietininku britų žemėje, žudė popiežiaus šalininkus – valdant Henrikui VIII buvo pasiųsta myriop apie šešiasdešimt tūkstančių anglų. Monarchas nemokėjo mylėti ir atjausti, net – moterų; be gailesčio atsikratydavo vienos žmonos, kad gautų kitą. Meilužės buvo karūnuojamos, nes tik karalienės galėjo išpildyti Henriko VIII troškimą – pagimdyti legalų sosto įpėdinį.

PRASTAS PASIRINKIMAS. Pirmoji jo žmona, brolio našlė Kotryna Aragonietė, negalėjo skųstis, kad karalius neatlieka vyriškų prievolių.