Paaiškėjo, kur ir kada bus palaidota disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė

Nijolė Sadūnaitė / Mato Dauginio nuotr.
Nijolė Sadūnaitė / Mato Dauginio nuotr.
Šaltinis: BNS
2024-04-01 19:10
AA

Sovietmečio disidentė, vienuolė Nijolė Sadūnaitė trečiadienį bus palaidota sostinės Verkių kapinėse.

Mišios prieš laidotuves bus aukojamos Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje, BNS nurodė Švenčiausios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolynas.

Antradienį vienuolės kūnas bus pašarvotas šalia bažnyčios esančiame laidojimo paslaugų centre.

N.Sadūnaitė mirė sekmadienį, būdama 85-erių.

„Norinčius pagerbti mirusiosios kilnaus gyvenimo atminimą, kviečiame vietoj gėlės žiedo paaukoti Vilniaus arkivyskupijos „Carito“ valgyklai „Betanija“, vargšams ar pagelbėti jums žinomai stokojančiai šeimai“, – rašoma komentare.

N.Sadūnaitė gimė Kaune 1938 metais, Anykščiuose baigė Jono Biliūno vidurinę mokyklą, 1970 metais Vilniuje – medicinos seserų kursus.

Aktyvi antisovietinė veikėja 1975 metais sovietų režimo buvo nuteista už „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ dauginimą ir platinimą.

Vienuolės kelią po mokyklos pasirinkusi moteris buvo nuteista trejus metus kalėti griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje ir po to dar trejiems metams tremties.

Grįžusi į Lietuvą N.Sadūnaitė vėl įsitraukė į „Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ leidybą, dėl to buvo toliau sovietų saugumo persekiojama.

1987 metų rugpjūčio 23 dieną ji su Antanu Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Petru Cidziku surengė mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje paminėti Ribbentropo ir Molotovo paktą. Mitinge po ilgų priespaudos dešimtmečių buvo viešai sugiedotas Lietuvos himnas.

N.Sadūnaitė 1992 metais buvo apdovanota Sausio 13-osios atminimo medaliu, 1998 metais – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi, 2000 metais – Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

2017 metais N.Sadūnaitei paskirta Seimo įsteigta Laisvės premija, skiriama žmonėms, nusipelniusiems laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms.

N.Sadūnaitė iki mirties tarnavo Švenčiausios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyne.