Pranešta, kur ir kada bus galima atsisveikinti su žurnalistu Mykolu Drunga

Mykolas Drunga / aut. Jonas Petronis)
Mykolas Drunga / aut. Jonas Petronis)
Šaltinis: Žmonės
2024-04-03 09:33
AA

Praėjusių metų gruodį Lietuvą apskriejo liūdna žinia – mirė žinomas žurnalistas, filosofas Mykolas Jurgis Drunga. Praėjus keturiems mėnesiams paskelbta informacija, kur ir kada bus galima atsisveikinti su žurnalistu.

Apie atsisveikinimą su M.J.Drunga paskelbė Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), kuriame žurnalistas ne vienerius metus dirbo dėstytoju.

Kaip pranešė VDU, atsisveikinimas su dr. Mykolu Jurgiu Drunga vyks balandžio 6 d., šeštadienį, nuo 9:30 val. VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas).

Urna išnešama 13:00 val., laidojama Petrašiūnų kapinėse.

Artimieji prašo atminimą pagerbti vienu gėlės žiedu.

Žmonės.lt primena, kad M.J.Drunga mirė praėjusių metų gruodžio 22-ąją, eidamas 76-uosius metus.

Diasporoje, Tiubingene (Vokietijoje) gimęs M.J.Drunga 1959-aisiais su šeima persikėlė gyventi į JAV, Niujorką, vėliau – Čikagą, kur lankė prof. Vlado Jakubėno privačią fortepijono studiją, mokėsi privačioje katalikiškoje gimnazijoje. 1968 m. jis baigė Pedagoginį lituanistikos institutą Čikagoje, po metų įgijo filosofijos bakalauro laipsnį Čikagos universitete. M.Drunga taip pat studijavo filosofiją Masačusetso technologijos institute (MIT).

Čikagoje ir Bostone Mykolas Drunga dirbo šeštadieninių lietuvių mokyklų mokytoju, taip pat – Lietuvių studentų sąjungos metraščio vyr. redaktoriumi, MIT filosofijos skyriaus instruktoriumi. 1972 m. kartu su kitais įkūrė radijo programą „Garso bangos“, rengė kultūrines laidas apie lietuvių literatūrą, muziką. Už programą apie M.K.Čiurlionio muziką žurnalistas laimėjo Armstrongo premiją.

Mykolas Drunga / aut. Jonas Petronis)

Mykolas J.Drunga taip pat ėjo įvairių publikacijų ir leidinių redaktoriaus pareigas, tarp jų – „My Encyclopedia Lituanica“ 4–5 tomų, „Lietuvių studentų sąjungos metraščių“, savaitraščio „Keleivis“, „Vienybė“, žurnalo „Lituanus“, JAV lietuvių žurnalo „The Observer“ ir kt. Jis taip pat buvo dienraščio „Draugas“, savaitraščio „Vienybė“, žurnalų „Akiračiai“, „Metmenys“, „Naujasis Židinys-Aidai“ bendradarbis, žurnalo „Baltic Forum“ vertėjas.

Nuo 1990 m. žurnalistas buvo „Laisvosios Europos radijo/Laisvės radijo“ lietuviškų laidų redaktorius Miunchene, nuo 1995 m. – Prahoje. Kai JAV Prezidentas George’as W. Bushas dėl karo Irake nutraukė radijo stoties finansavimą, atvyko į Lietuvą.

Mykolas Jurgis Drunga buvo ilgametis Vytauto Didžiojo universiteto Išeivijos studijų centro (dabar VDU Lietuvių išeivijos institutas) bendradarbis, VDU Viešosios komunikacijos katedros docentas. 2011 m. jis VDU įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 2018 m. VDU Senato sprendimu dr. M.J.Drungai suteiktos VDU Garbės daktaro regalijos už nuopelnus nepriklausomai Lietuvai, humanistinių kultūros ir demokratijos vertybių puoselėjimą bei Vytauto Didžiojo universiteto vardo garsinimą.

Mykolas Drunga / A.Madziliausko nuotr.

„[Universitetą] atkūrus, o valstybės institucijoms bei politinėms valdžioms vis dar klumpant, neatsistojant kaip reikiant ant kojų, bendruomenė net ir pačioje Lietuvoje įgija vis daugiau reikšmės – ir tai ne bet kokia, o laisvų, už savo tėvynės likimą atsakingų piliečių bendruomenė, politinė ir kultūrinė. Lietuva nepražus, jei joje bus stipri, sąmoninga ją mylinčių piliečių bendruomenė. Tokios reikia, kad valstybės institucijų darbas pagerėtų. Tokią ir toliau ugdyti bei stiprinti taip pat yra mūsų, VDU bendruomenės, užduotis“, – 2010 m. VDU laikraštyje „Universitas Vytauti Magni“ rašė doc. dr. M.J.Drunga, aptardamas universiteto bendruomenės užduotį.

M.J.Drunga taip pat buvo Lietuvos radijo bendradarbis, aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, buvo draugijos „Santara-Šviesa“ (1960–1989 m.), JAV lietuvių bendruomenės tarybos (1979–1988 m.), Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos (1983–1987 m.), Spaudos ir informacijos komisijos, Lietuvių fondo tarybos ir kitų organizacijų narys, pirmininkas, valdybos narys.

Mykolas J.Drunga už savo veiklą ir pasiekimus pelnė įvairių apdovanojimų, tarp jų – Metų Tolerancijos žmogaus apdovanojimą (2008 m.), Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ (2016 m.). 2019 metais Mykolas J.Drunga buvo apdovanotas pirmojo Lietuvos radijo pranešėjo Petro Babicko vardo premija, kurią įteikė Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius ir Nepriklausomų Lietuvos žurnalistų kūrėjų asociacija.