Sužinokite, kaip veikia jūsų logika

Labirintas / Fotolia nuotr.
AA

Atsakydama į šiuos klausimus ir spręsdama smagias logines užduotėles, turėkite omenyje: genialu tai, kas paprasta. Jei jūsų logika vis dėlto prasilenks su šiais klausimais, galite žvilgterėti į atsakymus straipsnio apačioje. Bet… neatimkite iš savęs malonumo pamankštinti smegenis. Tai tikrai smagu. Beje, šios ir panašios loginės užduotėlės puikiai tinka nuobodaus vakarėlio atmosferai atgaivinti.

Keblūs klausimai

1. Kas dieną tuščias, o naktį pilnas?
2. Kodėl žmonės perka naujus batus?
3. Kokie mėnesiai trumpiausi?
4. Kokius plaukus turėjo senieji graikai?
5. Sėdi trys moterys. Visos valgo ledus. Viena laižo, kita kramsnoja, trečia čiulpia. Kuri iš jų yra ištekėjusi?
6. Kodėl kinai suvalgo daugiau ryžių nei japonai?
7. Mažas, pilkas, panašus į dramblį. Kas?
8. Kabo ant sienos ir verkia – kas?
9. Jūs sėdite lėktuve. Priekyje jūsų arklys, už nugaros – automobilis. Kur jūs esate?
10. Kaip dauginasi skruzdėlės?
11. Iš kur atsiranda antis, kuri Paryžiuje plaukia žemyn Senos upe?
12. Ar galima Niujorke palaidoti močiutę, kuri gyvena Londone?
13. Kiek mėnesių turi 28 dienas?
14. Kokių akmenų neįmanoma rasti vandenyje?
15. Kas sveria daugiau: kilogramas pūkų ar akmenų?

Sužinokite vaiko vardą

  • ♦ Petriuko mama turi 4 vaikus. Pirmojo vardas yra Pirmadienis, antrojo – Trečiadienis, trečiojo vardas kaip Robinzono Kruzo draugo. Koks ketvirtojo vaiko vardas?

Padalykite obuolius

  • ♦ Yra 10 vaikų ir 10 obuolių pintinėje. Kaip turėtumėte padalyti kiekvienam po obuolį, kad vienas obuolys liktų pintinėje?

Kuo vardu pilotas?

  • ♦ Įsivaizduokite, kad jūs lėktuvo pilotas. Pirmąja klase skrenda 20 keleivių, antrąja – 55, trečiąja – 99. Koks piloto vardas?

Išnarpliokite situaciją

Kai jau žinosite šių situacijų atsakymus, ši žaidimą galite suorganizuoti vakarodama su draugų kompanija ar šeimos rate. Jūs papasakojate situaciją, o kiti užduodami klausimus mėgina išsiaiškinti atsakymą. Jų klausimai turi būti tokie, kad į juos galėtumėte atsakyti tik „taip“ arba „ne“. Beje, panašių loginio mąstymo reikalaujančių situacijų galima prisigalvoti ir patiems. Puikiai lavina vaizduotę.

A. Dykumoje rasti du vyrai. Vienas iš jų gyvas ir visiškai sveikas, kitas – miręs. Abu turėjo po kuprinę. Gyvo vyro kuprinė atidaryta ir pustuštė, o mirusio – pilna ir užsegta. Klausimas: kodėl vienas vyras mirė?

B. Vienas žmogus turėjo keistą darbą: jis ir dirbo ir miegojo toje pačioje patalpoje. Kartą tas žmogus užgesino šviesą ir nuėjo miegoti. Ryte atsikėlė, pažiūrėjo pro langą ir nusižudė. Kas jį privertė taip pasielgti?

ATSAKYMAI

„Keblių klausimų“ atsakymai

1. Lova.
2. Žmonės naujus batus perka todėl, kad už dyką jų niekas neduoda.
3. Trumpiausi mėnesiai KOVAS ir LIEPA, nes turi tik po 5 raides.
4. Senieji graikai turėjo žilus plaukus kaip ir visi seni žmonės.
5. Ištekėjusi yra ta moteris, kuri mūvi ant rankos žiedą.
6. Kinai daugiau ryžių suvalgo dėl to, kad pasaulyje jų yra daugiau nei japonų.
7. Drambliukas.
8. Alpinistas.
9. Karuselėje.
10. Dauginimosi būdu.
11. Ši antis kaip ir visos antys atsiranda  iš kiaušinio.
12. Ne, nes močiutė dar gyva.
13. Visi mėnesiai.
14. Nerasite sausų akmenų.
15. Abu sveria vienodai – po kilogramą.

„Sužinokite vaiko vardą!“ atsakymas

Nutarėte, kad šio vaiko vardas yra Sekmadienis? Prašovėte! To šia užduotimi ir siekta – suklaidinti. O atsakymas iš tikrųjų yra pats paprasčiausias – šio vaiko vardas yra Petriukas. Kodėl? Jau pirmame sakinyje yra pasakyta: Petriuko mama turėjo keturis vaikus, pirmojo vardas buvo Pirmadienis, antrojo – Trečiadienis, trečiojo – Penktadienis (kaip Robinzono Kruzo draugo). Vadinasi, nė vienas iš šių trijų vaikų nebuvo Petriukas. Taigi ketvirtojo vardas tegali būti Petriukas ir niekaip kitaip.

„Padalykite obuolius“ atsakymas

Viskas paprasta ir elementaru: devyniems vaikams reikia padalyti po obuolį, o dešimtajam paduoti obuolį su visa pintine.

„Kuo vardu pilotas“ atsakymas?

Piloto vardas toks pat kaip ir jūsų. Juk jūs ir esate tas pilotas!

„Išnarpliokite situaciją“ atsakymai

A. Abu vyrai šoko parašiutais. Vienas parašiutas išsiskleidė, kitas ne. Tas, kurio, neišsiskleidė, žuvo.

B. Tas žmogus dirbo švyturio prižiūrėtoju. Kai eidamas miegoti išjungė švyturio šviesą, daugybė laivų prarado orientaciją. Atsikėlęs ryte, jis išvydo daugybę sudužusių ir nusklendusių laivų.

Skaitykite daugiau