Teisininkas atsako. Turtinės teisės, jei giminaičiai ar kiti asmenys padovanoja turto vienam iš sutuoktinių

Naujas namas. / Fotolia nuotr.
Naujas namas. / Fotolia nuotr.
Šaltinis: jankauskas.eu
2016-10-06 09:41
AA

Ji24 savo skaitytojams suteikia galimybę pasiteirauti teisininko rūpimu klausimu. Kiekvieną ketvirtadienį pateiksime atsakymą aktualia jums tema. Klausimus siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt su užrašu „Teisininkui“.

Atsako „Jankauskas ir partneriai“ advokatų profesinės bendrijos advokato padėjėja Sandra Stankevičienė

Pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui.

Civiliniame kodekse 3.89 str. 1 d. aiškiai išdėstytas turtas, kuris pripažįstamas asmenine vieno sutuoktinio nuosavybės teise, tame tarpe ir sutuoktiniui dovanotas turtas po santuokos sudarymo (CK 3.89 str. 1 d. 2 p.). Sutuoktinis jam dovanotu ar kitaip įgytu asmeniniu turtu, jei jis vadovaujantis (CK 3.84 str. 1 d.) pagrindu nėra pripažintinas šeimos turtu, turi teisę disponuoti savo nuožiūra, t. y. parduoti, įkeisti, dovanoti nepriklausomai nuo kito sutuoktinio valios.

Advokato padėjėja Sandra Stankevičienė. / Asmeninio archyvo nuotr.

Žinotina, kad jeigu daiktas bus naudojamas bendriems šeimos poreikiams tenkinti, jam bus taikomas šeimos turto teisinis rėžimas. Pavyzdžiui, vyras iki santuokos sudarymo turėjo namą, kuriame susituokus apsigyveno ir žmona, kitos gyvenamosios patalpos šeima neturi, tokia gyvenamoji patalpa įgyja šeimos turto statusą nuo santuokos sudarymo, tačiau prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotas tik tuo atveju, jeigu viešame registre namas įregistruotas kaip šeimos turtas. Šeimos turto teisinis režimas nepilnamečiams vaikams atsiranda nuo jų gimimo ir trunka iki pilnametystės.

TAIP PAT SKAITYKITE: Teisininkas atsako. „Nesame susituokę, bet paskolą už būstą mokame kartu. Ar galiu paveldėti dalį turto?“

Šeimos turtu gali būti pripažįstamas turtas, neatsižvelgiant į tai, kuriam sutuoktiniui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir ar įgytas turtas iki santuokos ar po jos sudarymo. Šeimos turtu gali būti: šeimos gyvenamoji patalpa; kilnojamieji daiktai, skirti šeimos namų ūkio poreikiams tenkinti; teisė naudotis šeimos gyvenamąja patalpa (nuoma, panauda ir kt.). Sutuoktinis, kuris yra nekilnojamojo daikto, priskirto šeimos turtui, savininkas, gali perleisti nuosavybės teisę į jį, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį tik gavęs kito sutuoktinio rašytinį sutikimą, patvirtintą notaro. Jeigu sutuoktiniai turi nepilnamečių vaikų, nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandoriams sudaryti būtinas teismo leidimas.

Turtas, priklausantis vienam sutuoktiniui asmeninės nuosavybės, gali būti pripažintas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, jeigu nustatoma, kad santuokos metu šis turtas buvo iš esmės pagerintas sutuoktinių bendromis lėšomis arba kito sutuoktinio lėšomis ar darbu. Turtas, atitinkantis (CK 3.89 str. 1 d.) sąlygas, laikytinas asmenine sutuoktinio nuosavybe, kol teismas nenustato kitaip.

Jeigu teismas vieno sutuoktinio asmeninį turtą pripažįsta bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, šiuo turtu sutuoktiniai naudojasi, jį valdo ir disponuoja bendru sutarimu, o turto dalybų atveju dalinamas lygių dalių principu.

Nutraukus santuoką, sutuoktiniui su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, teismo sprendimu gali būti nustatoma uzufrukto teisė, kol vaikai sulauks pilnametystės, į šeimos turtą, kaip turtas yra kito sutuoktinio asmeninė nuosavybė.

Jeigu turtas registruotas asmeninės nuosavybės teise ir jam nėra priskirtas šeimos turto teisinis rėžimas ir/ar sutuoktinis iš esmės nėra pagerinęs turto, civilinio kodekso 3.89 str. numato, kad net ir santuokos metu įgytas turtas lieka įgijusiojo asmenine nuosavybe ir skyrybų metu nėra dalinamas.

Norite teisinės konsultacijos? Klausimą siųskite adresu ji24.lt@ji24.lt – išrinksime aktualiausią, į kurį teisininkas atsakys.

Daugiau „Teisininkas atsako“ temų rasite paspaudę ČIA.