Po skandalo dėl Jono Gasiūno elgesio su studentėmis VDA ėmėsi veiksmų

Jonas Gasiūnas
Jonas Gasiūnas
Šaltinis: Žmonės.lt
2018-02-02 16:26
AA

Penktadienį, vasario 2 d., Vilniaus dailės akademijos (VDA) Senato Etikos komiteto posėdyje įvertintas buvusio dėstytojo Jono Gasiūno elgesys ir rekomendacijos Senatui, kaip pagerinti esamą situaciją ir užkirsti kelią neetiško elgesio apraiškoms ateityje.

Posėdžio metu, remiantis gautais liudijimais, svarstytas buvusio Akademijos profesoriaus J.Gasiūno elgesys, galima nesuderinamas su akademinės etikos normomis. Vienbalsiai nutarta, kad J.Gasiūnas savo elgesiu su studentais ir kitais akademinės bendruomenės nariais grubiai pažeidė VDA Etikos kodekso, VDA Vidaus darbo tvarkos taisyklių ir VDA Statuto reikalavimus.

Komisija taip pat nusprendė pateikti Senatui rekomendaciją įpareigoti VDA vadovybę imtis priemonių, skirtų skubiai pagerinti esamą situacijai ir užkirsti kelią panašioms problemoms pasikartoti ateityje. Pirmiausia, Komitetas konstatavo, kad dalies konfliktinių situacijų, taip pat ir susijusių su kaltinimais nepriimtinu seksualiniu elgesiu, galima išvengti pagerinus akademinės etikos normų komunikaciją. Todėl, komiteto nuomone, būtina parengti ir įgyvendinti papildomą dėstytojų ir studentų informavimo programą, apimančią tarpusavio bendravimo normas, jų pažeidimo atpažinimą ir būdus apie tokius pažeidimus pranešti ir sulaukti savalaikės pagalbos ir konsultacijų. Taip pat pastebėta, kad būtina patikslinti ir papildyti VDA Etikos kodeksą. Patikslinti reguliarių studentų grįžtamojo ryšio anketų formuluotes, leisiančias tiksliau atpažinti netoleruotino elgesio apraiškas ir operatyviai jas užkardyti.

Dabartinė situacija Vilniaus fakulteto tapybos katedroje bei viešumoje pasirodę skundai dėl dviejų kitų dėstytojų – Arvydo Liepuoniaus ir Gintauto Trimako, – gavus daugiau informacijos, bus svarstomi atskirame komiteto posėdyje.

VDA prisiima moralinę atsakomybę už visus studijų aplinkos įvykius, jeigu juose buvo vienaip ar kitaip pažemintas žmogaus orumas, pažeistos pamatinės etikos normos. Šalia kitų priemonių, padėsiančių to išvengti ateityje, akademija garantuoja ir visišką nukentėjusiųjų anonimiškumą. Tuo pat metu visi išaiškėję neetiško akademinio elgesio atvejai bus nedelsiant viešinami, o jų kaltininkams taikomos Darbo kodekso numatytos drausminės priemonės, taip pat ir darbo ar studijų sutarties nutraukimas.

Akademijos bendruomenė – darbuotojai, dėstytojai ir studentai – kviečiami ir toliau nesitaikstyti ir neslėpti nepagarbaus elgesio faktų. Tikimasi, kad tai prisidės prie teigiamų ne vien prie Vilniaus dailės akademijos, bet ir prie visos šalies aukštojo mokslo sistemos pokyčių.